Mariakapelletje

Boven het poortje van het convent Heilige Engelbertus is een nis met een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met het kind Jezus op de arm. Dit armoedig beeldje is er sedert enkele jaren, voorheen was er een beeltenis van de H. Engelbertus, bisschop van Keulen, geboren in 1185 te Keulen en gestorven op 7 november 1225.  zijn feestdag is op 7 november. Hij was de zoon van graaf Engelbert van Berg. De Heilige Engelbertus is ook de patroon van de Hertog Engelbert August van Arenberg die door zijn voor-finiansering de bouw van dit begijnhof mogelijk maakte.

Het convent Engelbertus is ook de administratieve zetel van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw, van de Heemkundige en Historische Kring Gent,vzw en van het DSMG, het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling, vzw.

Geolocatie
51.056388855163, 3.7481268297415
Locatie
Groot Begijnhof 46
Status
actueel
Toegankelijkheid

Is te zien van op de openbare weg.