Calvariekapel

In de Gentstraat nr. 85, aan de overzijde heb je nu de Celine Dangottestraat, staat die Cavariekapel. Omstreeks 1850 werd een kruis opgericht door de perceleigenaars Heye-Hoys. Later werd het meer links van het oorspronkelijk perceel onder een afdak geplaatst, toen reeds voorzien van een afsluitende ijzeren omheining. In 1932 werd het een eerste maal beschadigd, wat snel kon hersteld worden. Helaas hebben de volgende vandalen in de nacht van 28-29 juli 1945 zoveel schade veroorzaakt aan het minstens 90 jaar oude kruisbeeld, een ontwerp van Mathies Zens, dat het niet meer te herstellen was.

De nieuwe veldkapel ontworpen door R. Vaerwyck en het nieuwe kruisbeeld werd op 9 september 1945 door monseigneur Coppieters ingezegend, dit in aanwezigheid van pastoor Van Bossuyt, Pater Griffroi, broeder Beque Jacob en vele omwonende parochianen.

Geolocatie
51.09045462318, 3.75830257284
Locatie
Nabij Kruispunt Gentstraat met Celine Dangottestraat, Oostakker
Status
actueel
Toegankelijkheid

Is te zien van op de openbare weg.