Afscheid van ons oudste bestuurslid Hubert De Vos

foto De Vos HubertHubert De Vos werd effectief in de bestuursgroep van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg opgenomen tijdens de algemene vergadering van 28 januari 1988. Hij was zeer begaan met de vereniging, hielp mee om oplossingen te zoeken en we leerden hem kennen als de man die de puntjes op de ‘i’ wilde zetten, net om nadien andere dispuutjes te vermijden. Zijn alertheid voor alles wat in zijn Sint-Amandsberg gebeurde, viel op.

Zijn eerste publiekelijk optreden was tijdens de Open Monumentendag van 9 september 1990 als gids tijdens de tentoonstelling over het Hof van Herlegem, een onderwerp dat hem tot vorig jaar nog boeide. Er gebeurde niets in die omgeving of Hubert was erbij. In 1995 organiseerde hij een boeiende daguitstap naar Edingen die volledig in het teken stond van de familie Arenberg.

In 2005 schreef hij een artikel over Oscar Colman in het Heemkundig Nieuws. Pater Raymond Van Wassenhove werkte naar aanleiding daarvan aan een tentoonstelling over die plaatselijke kunstenaar en Raymond publiceerde over Oscar Colman in het Jaarboek 43-2006.

In zijn laatste jaren had hij veel aandacht voor eventuele nieuwe leden in zijn buurt. Dankzij hem kwamen er diverse leden uit Sint-Amandsberg aansluiten.

Na zijn verhuis naar een appartement aan de Azaleastraat is heel wat van zijn archief verhuisd naar het DSMG. Hij had heel wat documentatie van de Vrienden van het begijnhof, waar hij een tijdje voorzitter van was en hielp bij de jaarlijkse activiteiten.

Hij was ook jarenlang onze vertegenwoordiger in de cultuurraad van Sint-Amandsberg en zetelde in het bestuur van het DSMG sedert 1 februari 1992. Wanneer nodig was hij ook daar altijd bereid om te helpen.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en tot zijn grote spijt kon hij minder naar de vergaderingen komen en minder aanwezig zijn op de activiteiten waarvoor hij zich dan ook telkens verontschuldigde. Het is opmerkelijk dat hij op onze laatste bestuursvergadering er dan weer wel was.

Op vrijdag 24 april kregen we het bericht dat hij overleden was.

De eerstkomende bestuursvergadering zal er een lege plaats zijn aan onze tafel en zullen we hem nog eens herdenken.

Bedankt Hubert voor uw vele jaren in ons bestuur en we wensen tenslotte nog veel sterkte aan je vrouw Jeanine, die we hopelijk op andere gelegenheden zullen terugzien.