Publicaties

Sedert 1963 wordt er door de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg een 'Jaarboek' en wat later een tijdschrift, eerst maandelijks 'Schakel' en vanaf 1978 een driemaandelijks tijdschrift 'Heemkundig Nieuws' verspreid onder de leden.

Sedert 2012 zijn er ook digitale 'Nieuwsbrieven' die iedereen (ook wie geen lid is) kan ontvangen mits een mail naar ons bestuurslid Chantal Demangel.

Na al die jaren is een inhoudstabel wel nuttig en ook daarvoor hebben we gezorgd, u kan onder online Register onmiddellijk zoeken, maar tevens kan u dit op die pagina ook downloaden als Excel-file of als pdf. De Excel-file heeft het voordeel dat u die op uw pc naar uw hand kan zetten door vakjes te kleuren van de artikels die u interesseren.

Zowel de tijdschriften als de Jaarboeken zijn in de bibliotheek (zie www.dsmg.be) in te kijken. Er zijn in het DSMG ook heel wat van die tijdschriften en Jaarboeken te koop. (zie meer op de pagina PUBLICATIES/NABESTELLINGEN).