Nieuws

Lezing: Gent, een stad in opstand woensdag 15/11/2023 om 20uur

De Weerbarstige, tegendraadse Gentenaars hebben de voorbije 1.000 jaar steeds weer gerevolteerd tegen koningen en keizers, wereldlijke en religieuze machthebbers, en dat omdat die hun rechten onderdrukten, hen van hun vrijheid beroofden of hen de mond snoerden. Van de volksmennerij van Jacob Van Artevelde tot de rebellie onder Keizer Karel, van de Beeldenstorm tot het Orangisme, van de arbeidersopstanden tot de weerspannigheid van artiesten, hippies en studenten... het was altijd boel in Gent. De opstandigheid heeft Gent bloed, zweet en tranen gekost, maar de stad is altijd weer recht gekropen en zichzelf gebleven.

Lut Depaepe gidst al vele jaren toeristen, belangstellenden en jongeren doorheen haar stad. Ze is een vat vol kennis én anekdotiek. Wat ze weet en wat ze te vertellen heeft over Gent, deelt ze met het publiek.

Woensdag 15 november 2023om 20 uur in zaal Sint-Jozef, Groot Begijnhof 62 te Sint-Amandsberg
Inschrijven bij Miet De Groote 0472 09 41 16 of miet.de.groote@dsmg.be
Deelname is gratis voor de leden, niet-leden betalen € 6,00 per persoon

Omer's gedicht

Toen onze medewerker Raf bij Omer Coppejans het Jaarboek 59-2022 bracht, werd Raf verrast door het spontane gedicht dat Omer hem gaf.

Driemaandelijks brengt de Heemkundige Kring

Bij de lezers 'oud goed' in herinnering.

Hoe hier in 't verleden

werd geleefd of gebeden,

maar ook uitleg bij 'n foto of een 'vreemd ding'.

Hoe een verrassingsabonnement bestellen?

Als je een vriend, familielid kortom niet jezelf een verrassingsabonnement  vol streekgeschiedenis wilt geven, stort je € 30,00 op de rekening BE65 7370 3773 8396 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg met de vermelding van de naam en het adres waar het tijdschrift en Jaarboek moet toekomen. Als je niet met lege handen wilt toekomen kan je bij Louis Gevaert, Izegrimhof 9, Destelbergen een recent nummer van het tijdschrift Heemkundig Nieuws komen afhalen.

Inhoud van het tijdschrift Heemkundig Nieuws 4-2022:

Patrick ViaeneVerleden, Verleden, heden en toekomst van de Land van Waaslaan in een wandeling
Frederik Vanderstraeten, Op stap door Gent met Patrick Henry
Frederik Vanderstraeten, Het erfgoed van de Heilig Hartkerk
Frederik Vanderstraeten, Terugblik op Sint-Amandsberg
Mark Rummens, Het tramverkeer in het werkgebied van De Oost-Oudburg, deel 3
Frank Depreitere, Grafkruisen bij de spoorwegberm te Oostakker misleidend
Rudy De Meester, Frans Stockman (° 13/11/1910 - † 24/11/1987), een wielrenner afkomstig van de Gentse havenwijk havenwijk Muide-Meulestede
 2 Ne koereur van de Moaje-Meulestee

Frederik Vanderstraeten, De Konijntjesschool van Sint-Amandsberg
André Maes, De vijf W-en (31)

H.N. nr. 4-2022   Jb 59-2022   HN nr. 1-2023

Artikel over het Jaarboek 59-2022 in de pershttps://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221223

en


Inhoud van het tijdschrift Heemkundig Nieuws 1-2023:

Louis Gevaert, Een hoopvolle nieuwjaarswens
Sofie Derom, De geschiedenis van het hospitaal Maria Middelares
Marc Beyaert, De Dulle Griet of het Groot Kanon in Gent
Rudy De Meester, Frans Stockman (° 13/11/1910 - † 24/11/1987), een wielrenner afkomstig van de Gentse havenwijk havenwijk Muide-Meulestede
 3 Ne koereur van de Moaje-Meulestee

Mark Rummens, Het tramverkeer in het werkgebied van De Oost-Oudburg, deel 4
Frederik Vanderstraeten, Terugblik op Sint-Amandsberg 1
Luc Devriese, Franse leurders provoceren aan de Dampoort (1792: Vivat la Nation de France)
Nicole Van Remoortere, Onze steunende en beschermende leden 2022
Werner Bockstaele, De Vijf W-en (2.1)

Meer titels uit de uitgaven van onze kring vind je in het register 

Herbekijken van de filmreportages vertoond tijdens de voorstelling van het Jaarboek

De 65 aanwezigen op de voorstelling van het Jaarboek 59-2022 hebben zichtbaar genoten van de vertoonde filmreportages voor en tijdens die voorstelling.
Diverse aanwezigen vroegen een mogelijkheid om die reportages thuis nog eens te kunnen zien en aan anderen te kunnen doorgeven.

Door op de link te klinken kan je die reportages nu bekijken:

1. Tentoonstelling Scheldekronkels https://youtu.be/ERavFKUNjZ0 

2. Tentoonstelling Terugblik op Sint-Amandsberg https://youtu.be/iipag6DqkrQ

3. Reportage 50 jaar DSMG https://youtu.be/80zqb6t65Dc

4. DSMG Opendeur https://youtu.be/AuWS4fF2SVE

Veel kijkgenot en je mag ze verder verspreiden!

Voorstelling Jaarboek 59-2022

Op donderdag 8 december 2020 zal vooraleer het Jaarboek 59 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg voorgesteld wordt, een filmvoorstelling zijn in 2 delen. Het eerste deel is een film over Desteldonk in de jaren 1960 die daarna gevolgd wordt door een reportage over de vieringen van 50 jaar DSMG en de tentoonstelling Terugblik op Sint-Amandsberg, die Luc Van Vreckem maakte.

Om 18u.45 openen we de deuren van de zaal De Kring, Rechtstraat 49 te Desteldonk, de film over Desteldonk begint om 19 uur.

Desteldonk in de jaren 1960  Desteldonk ingelijfd

 

Na de voorstelling van het Jaarboek mogen de aanwezige leden van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg hun Jaarboek afhalen, andere geïnteresseerden kunnen er zich een aanschaffen.

De filmvoorstelling Desteldonk in de jaren 1960 en de reportage 50 jaar DSMG zullen daarna nogmaals vertoond worden.

Aanpassing Lidgeld

De harde werkelijkheid van de voortdurende stijging van de levensduurte, de vele aanpassingen van de index geven aan dat alles duurder wordt. Ook wij kunnen er niet aan ontsnappen. Onze recentste berekeningen van het drukwerk van dit jaar leert ons dat we per lid meer dan  € 10,00 toeleggen. De aanpassing van  het lidgeld is daarom onvermijdelijk. Daarom werd in de bestuursvergadering van  1 september besloten om het lidgeld voor 2023 als volgt te vergroten.
Lidgeld: € 30,00 per jaar, € 40,00 als steunend lid en € 50,00 of meer beschermend lid.
Het is hoofdzakelijk door de steunende en de beschermende leden dat we  de basisprijs op € 30,00 kunnen houden.
We hopen al ons leden aan boord te kunnen houden.