Het afscheid van een sympathieke schrijver

Jean-Marie HeyerickDe leden van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg maakten kennis met Jean-Marie Heyerick in het zaaltje van ‘t Schat in de Magerstraat te Heusden, toen hij zijn artikel 'De affichecollectie van DSMG: een schat aan informatie'  voorstelde die in het Jaarboek  47-2010 verscheen. Hij had zijn inspiratie gehaald in de affichekamer van het DSMG waar hij sedert 2007 samenwerkte met Miet De Groote om de enorme berg aan affiches te ontsluiten voor het publiek.

Wat hij en wij nog niet wisten was welk onwaarschijnlijk avontuur op ons af kwam toen hij na het opzoeken van meer gegevens over een affiche van de mimegroep Sabbattini in juni 2010 naar het DSMG kwam met een groot gedeelte van hun archief. Bij het doorploeteren van de massa bijgekomen documenten kwam opeens het besef dat binnen 18 maanden, in 2012, Sabbattini 60 jaar bestond en dat het dan ook net 100 jaar geleden was dat hun stichter Marcel Hoste geboren was. En daarmee niets doen, stond niet in Jammies woordenboek. Samen zochten we naar medewerking en middelen. Dank zij de opgetrommelde ex-leden van Sabbattini en de gezochte en toegezegde subsidies kon in 2012 een mooie tentoonstelling met optredens verwezenlijkt worden. Lees nog eens zijn verslag in het artikel 'Hoe het DSMG flirtte met de mime: het verhaal van een wonderbaarlijke tentoonstelling' in het tijdschrift Heemkundig Nieuws, jg. 41, 2013, nr. 1 erop na. Daarna tot op heden bleef hij samen met Solange Coppens en Guido D’Hondt ijverig elke week documenten van dit archief verwerken. Nog enkele andere artikels die hieronder vermeld worden, waren daar het resultaat van.

Door ziekte was Jammie al enkele maanden niet meer in het DSMG geweest. Via mail stuurde hij op vrijdag 3 april 2020 een laatste groet aan alle medewerkers in het DSMG bij zijn overbrenging naar de palliatieve zorg in het UZ Gent. Enkele dagen later melde Marleens  dat hij op zondag rustig gestorven was.

Stil verdriet overviel ons.

Bedankt Jammie en sterkte aan de familie vanwege alle vrijwilligers van het DSMG en het voltallige bestuur van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg.

Zijn nagelaten werk is nog steeds te bekomen in het DSMG.

  • De affichecollectie van het DSMG: een schat aan informatie, Jaarboek 47, 2010.
  • M.A.J. Hoste, het verhaal van een Gentse poppenspeler, Jaarboek 52, 2015.
  • De verdwenen Wollestraat in Gent. Een evocatie van een bewogen textiel- en oorlogsgeschiedenis, Jaarboek 53, 2016.
  • Frederik Vanmelle (1936-1985) een creatieve ondernemende Gentse kunstenaar. Een portret, Jaarboek 55, 2018.
  • Hoe het DSMG flirtte met de mime: het verhaal van een wonderbaarlijke tentoonstelling, Heemkundig Nieuws, jg. 41, 2013, nr. 1.
  • Een parel uit onze DSMG Boekencollectie 1, Der vrouwen heimlicheid: Een middeleeuws leerdicht over gynekologie en verloskunde in Nederlands van nu gezet en ingeleid door dr. L. Elaut,  Heemkundig Nieuws, jg. 47, 2019, nr. 4.
  • Een parel uit onze DSMG Boekencollectie 2, Van wijn in Gent tot Gent in wording. De Gentse wijnhandel tussen 1302 en 1795 en de wordingsgeschiedenis van Gent van Ronald De Buck, Heemkundig Nieuws, jg. 48, 2020, nr. 1.
  • Een parel uit onze DSMG Boekencollectie 3, Te triest om ‘t al te vertellen. Beeldenstorm in Gent. Het ooggetuigenverslag van Marcus van Vaernewijck 1566 van Joris De Zutter, Heemkundig Nieuws, jg. 48, 2020, nr. 2.