Oostakker

Beeld Sint-Jan de Doper

In de gevel van de doopkapel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk is de beeltenis van Sint-Jan de Doper toepasselijk ingewerkt. Het opschrift luidt Ego te Baptizo in nomine patris et filii spiritus sancti of Ik doop je in de naam van de Vader en de Heilige Geest.

Maagd Maria met Kind

Aan de noordzijde van de Onze-Lieve-Vrouw kerk aan de Oude Bareelboven de secundaire toegangsdeur bevind zich het beeld van de Maagd Maria met Kind met het opschrift 'Ave Maria gratia plene dominus tecum ora pro nobis semper' of 'Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met ons, bid altijd voor'

MariaKapel

Achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan Oude Bareel te Sint-Amandsberg is sedert 1911 een basisschool, eerst meisjesschool, waar ook de zusters van de congregatie van O.-L.-Vrouwvisitatie hun ervaring ten dienste stelden. Hun klooster, eveneens achter die kerk, kwam er pas in 1929.

Op de gevel staat een beeld van Onze-Lieve Vrouw met wereldbol.

Mariakapelletje

Aan de gevel van een huis in de Marie-Thérèse de Courtebournestraat hangt een Mariakapelletje.

Mariakapelletje

Boven het venster van het huis in de Krijtestraat nr. 99 is er een klein kapelletje.

Calvarie Kloostertuin

In de kloostertuin van de broeders in de Sint-Jozefstraat nr. 5 is die Calvarie met het kruis Onze-Lieve-Heer.

Mariakapelletje

Dit Mariakapelletje bevindt zich aan de achterzijde van het bijgebouw van de basiliek.

Kapelletje 't Maegher Goet

In het midden van de vrijstaande gewitte toegangspoort was er een kapelletje.

De hoeve 't Maegher Goet dateert van in de 16de eeuw. Het is als pachthoeve verlaten in 1972.
Waarna het als jeugdclublokaal gebruikt werd.
Die poort werd rond 1975 terug opgebouwd naar het oorspronkelijk model en de site wordt als dorpszicht beschermd sedert 1979.

Stijlkapel O.-L.-Vr.

Aan de Groenstraat is er aan de rechter stijl van de oprit een Mariakapelletje ingewerkt.