Ascoopmolen

Molen Ascoop

Pensstraat 9070 Heusden (Destelbergen)
Nederheide kadasterperceel C 552c

Type Stenen windmolen
Functie Korenmolen

Gebouwd 1883
Verdwenen 1919, onttakeld
1967, sloop romp

Beschrijving / geschiedenis:

Deze stenen windmolen werd pas in 1883 opgetrokken aan de Pensstraat.

Opeenvolgende eigenaars:

- 1883, opbouw: Leo Thienpont, molenaar te Heusden
- 1904, verkoop aan Octaaf Strobbe, landbouwer te Heusden (notaris Landrieu)
- 21 oktober 1918, verkoop aan Oscar Jan Scheire, molenaar te Heusden (notaris Landrieu: graanwindmolen)
- 30 mei 1919, verkoop aan René Ascoop-Backx, landbouwer te Heusden (notaris Landrieu: graanmolen)
- 21 februari 1947, erfenis: de weduwe en de kinderen na het overlijden van René Ascoop.
- 9 december 1948, erfenis: Maria Backx, weduwe René Ascoop en de erfgenamen
- 23 februari 1950, deling: a) Marcel Remi Ascoop-D'Hondt (voor naakte eigendom), molenaar te Heusden en b) Maria Leonie Backx, de weduwe van René Ascoop (voor vruchtgebruik), zonder beroep te Heusden (notaris De Wilde, huis met afhangen met molen)
- 28 mei 1967 overlijden van Maria Leonie Backx, 83 jaar oud.

De molen werd onttakeld in 1919 en ingericht als mechanische maalderij die tot 1959 in werking was. De ingekorte romp, ingericht als bergplaats, werd in 1967 volledig gesloopt.

Bronnen:

- Info uit Molenecho’s van Lieven Denewet & Herman Holemans
- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, deel 2, Gent, 1962.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens, Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3, Gemeenten G-H-I, Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
- Michel De Baere, Heusden in woord en beeld, Heule, 1973.
- August De Baets, Ontstaan en groei van de gemeente Heusden, De Autotoerist, jg. XXI, nr. 7, 1978, p. 372-374.
- Frans De Potter & Jan Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 3, Gent, 1864-1870.

Geolocatie
51.024682851458, 3.8052348425874
Locatie
Pensstraat Heusden
Status
actueel
Toegankelijkheid

De Ascoopmolen is gesloopt.

De Wijk Molenhoek herinnert er nog aan en de dekenij Molenhoek had een molen getekend in hun eerste vaandel van 1958.