De houten windmolen van De Tremmerie

Ligging: Schoolstraat 76, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
westzijde Sint-Baafskouter kadasterperceel ? 
(tot 1872: Oostakker, C1163b)

Type: Staakmolen
Functie: Korenmolen

Gebouwd: 1836 (1838 volgens Roger Poelman)
Verdwenen: 1873, sloop

Beschrijving/ geschiedenis

De houten molen De Tremerie was een korenwindmolen aan de oostzijde van de Schoolstraat (nr. 76), op de Sint-Baafskouter. 

We zien de molen aangeduid op:

•          Atlas der Buurtwegen (ca. 1842) met een cirkel
•          Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
 •          Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850) 

Die François De Tremerie liet in 1849 aan de overzijde (oostzijde) van de Schoolstraat  op perceel 1163a  een stenen korenwindmolen bouwen die in 1877 werd gesloopt (zie Sint-Amandsberg: Stenen molen De Tremerie)

Na zijn overlijden op 7 april 1863 kwamen beide molens op 17 september 1863 toe aan zijn weduwe Thérèse Victoire Goemans of Goemaes (notaris Eggermont). De uitbating wordt dan omschreven als rijstpelderij.

Beide molenpercelen werden in 1872 overgeheveld naar de nieuw gevormde gemeente Sint-Amandsberg.

De staakmolen werd in 1873 gesloopt.

Bronnen:

- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6. Gemeenten O-R, Opwijk, 2006.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 7. Gemeenten S-T, Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2007.
- Maurits Gysseling, Geschiedenis van Oostakker en St.-Amandsberg tot 1794, Oostakker, 1974.
- Maurits Van Poeck, Geschiedenis en beschrijving van St.-Amandsberg, St.-Amandsberg, 1910.
- Roger Poelman, De molen van Tremerie te Sint-Amandsberg, Heemkundig Nieuws 
van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jg. 1979, nr. 2, p. 4.

Geolocatie
51.058053056896, 3.7498300113423
Locatie
Schoolstraat Sint-Amandsberg
Status
historisch