Krijtemolen

Naam: Krijtemolen, Kreitemolen, Kreytemolen

Hollenaarstraat 50, 9041 Oostakker (Gent) zuidzijde Meerakker

2,4 km Z O van de kerk
kadaster: Sectie B perceel 1380, art. 89 (Art. 1448 in Oostakker legger Poppkaart)

Type: Staakmolen met open voet
Functie: Korenmolen

Gebouwd: vóór 1775
Verdwenen: 1929, sloop

De Krijtemolen of Kreitemolen was een houten korenwindmolen, type staakmolen met open voet, aan de zuidzijde van de huidige Hollenaarstraat 50, op het perceel met het toponiem Meerakker op 2,4 km ten zuidoosten van de kerk van Oostakker.

We vinden hem aangeduid op de Ferrariskaart van ca. 1775 met het bruin symbool van een staakmolen. Op de Atlas de Buurtwegen (ca. 1841) staat hij aangeduid onder de benaming Kreitemolen en op de kaart van Vandermaelen (ca. 1850) als Kreyte Molen.

Vóór 1794 werd naast de windmolen een rosmolen opgericht, om ook in windstille periodes te kunnen malen.

De molen werd op 20 april 1794 openbaar te koop gesteld vanwege de weduwe en erfgenamen ten sterfhuize van wijlen Pieter Raes, in de herberg De Barrière bij Joannes Claeys aan de Antwerpse Kalseideweg. In de Gazette van Gend van 17 april, 21 april en 15 mei 1794 verscheen een verkoopsadvertentie: "Advertentie vanwege de weduwe en erfgenamen ten sterfhuize van wijlen Pieter Raes betreffende de openbare verkoping, op 20 april 1794 te Oostakker in de herberg de Barrière (bij Joannes Claeys) aan de Antwerpse Kalseideweg, van een korenwind- en rosmolen, genaamd de Kreytmolen, in oppervlakte 300 roeden groot, palende noord den Ottenaerschen (sic) heirweg, Inlichtingen bij notaris Jan Francies Naudts te Evergem en procureur-costumier Jan Francies Reyniers te Gent, wonende buiten de Dampoort."

In het archief van de familie Sorgeloose zit een op 11 augustus 1827 ondertekende pachtovereenkomst, waarmee duidelijk wordt dat Louis Sorgeloose, toen bakker in Oostakker, de helft van de pacht op zich neemt van eene Coorn windmolen, roskot en berg met op en af reede op de Kreite te Oostakker en dit van Livinus Victor Buyle, mulder te Oostakker (notaris Pieter Francies Drubbel).

Eigenaars:

- tot 1794: Raes Pieter, weduwe en erfgenamen, te Oostakker
- 1794: openbare verkoop († Pieter Raes, Oostakker 19 maart 1794, gehuwd met Anna Verdurmen)
- vóór 1834, eigenaar: Pius Braeckman, dokter te Oostakker gehuwd met Seraphina Maria Reyniers
- 18 februari 1838, erfenis: Seraphina Maria Reyniers de weduwe van Pius Braeckman († 28 februari 1855)

- 26 februari 1855, gift aan Jan-BaptistBraeckman, eigenaar te Oostakker
- 16 april 1879, erfenis: de weduwe Mathilde legrand en de kinderen bij overlijden van Jan-Baptist Braeckman † 15 april 1879.
- 2 september 1880, deling Jan-Baptiste Braeckman-Legrand en de weduwe Mathilde, eigenares te Sint-Amandsberg (notaris Soinne, art. 2022/3).
- 9 maart 1887, erfenis: de erfgenamen (overlijden van de weduwe Mathilde legrand)
- 25 april 1887, verkoop aan Jules Tijtgat-Halm, rentenier te Sint-Amandsberg (notaris Soinne - de draaiende werken worden niet meeverkocht)
- 14 mei 1893, verkoop aan Jan-Baptiste Van Peteghem-Van Hecke, landbouwer te Oostakker (notaris Huybrecht)

De staakmolen werd in 1929 gesloopt.

Bronnen:

- Gazette van Gend, 17 april, 21 april en 15 mei 1794.
- Frans De Potter en Jan Broeckaerc, Geschiedenis van, de gemeenten, der provincie Oost-Vlaanderen. Eerste reeks. Arrondissement Gent. Achtste deel, Gent, 1864-1870. Oostakker.
- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van hel Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, deel 2, Gent, 1962.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6. Gemeenten O-R, Opwijk, 2006.
- Maurits Gysseling, Geschiedenis van Oostakker en St.-Amandsberg tot 1794, Oostakker, 1974.
- Roger Poelman, Oostakker in de 19de eeuw, s.l., 1976.
- Roger Poelman, Oostakker in de 20ste eeuw, s.l., 1981.

Geolocatie
51.079765301315, 3.7723942687887
Locatie
Hollenaarstraat 50, 9041 Oostakker
Status
historisch