Mariakapel

Mariakapel aan de Bommelsrede ter hoogte van het nr. 65, het staat net op de grens met Wetteren, die kant van de weg heet Druilhoekstraat.

Die Onze-Lieve-Vrouwekapel behorende bij 't Rood Kasteeltje'. Die wegkapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bevindt zich aan het uiteinde van de als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 13.03.1979 beschermde site van het voormalig 'Rood Kasteeltje'. Volgens een arduinen herdenkingssteen binnenin de kapel werd de vanouds bekende kapel, zoals aangeduid op een figuratieve kaart van 1701, heropgebouwd in 1885 door douairière Lauwick Van Rullen en ingezegend door pastoor Dufour.

De kleine wegkapel bestaande uit een segmentboogvormige nis afgesloten met traliewerk, waarin een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes geplaatst is. De kapel heeft een rechthoekig grondplan met vlakke achterwand en wordt afgedekt door een leien zadeldak, met smeedijzeren kruis op de nok. Baksteenmetselwerk met afwisselend vijf lagen rode bakstenen en vier lagen zwarte bakstenen, in de geveltop loodrecht op de dakrand geplaatst en met centraal kruis in bas-reliëf. Sierankers. Blinde zijgevels met traveenis.

Geolocatie
51.00362, 3.833584
Locatie
Bommelsrede (grens Heusden / Wetteren) - Druilhoekstraat
Status
actueel
Toegankelijkheid

langs de openbare weg