Aanpassing Lidgeld

De harde werkelijkheid van de voortdurende stijging van de levensduurte, de vele aanpassingen van de index geven aan dat alles duurder wordt. Ook wij kunnen er niet aan ontsnappen. Onze recentste berekeningen van het drukwerk van dit jaar leert ons dat we per lid meer dan  € 10,00 toeleggen. De aanpassing van  het lidgeld is daarom onvermijdelijk. Daarom werd in de bestuursvergadering van  1 september besloten om het lidgeld voor 2023 als volgt te vergroten.
Lidgeld: € 30,00 per jaar, € 40,00 als steunend lid en € 50,00 of meer beschermend lid.
Het is hoofdzakelijk door de steunende en de beschermende leden dat we  de basisprijs op € 30,00 kunnen houden.
We hopen al ons leden aan boord te kunnen houden.