Net van de pers Heemkundig Nieuws nr. 3-2020

Op woensdag 1 juli 2020 werd het tijdschrift Heemkundig Nieuws nr. 3-2020 bij de post aangeboden.
Vandaag vrijdag waren er al leuke, interessante mailtjes naar aanleiding van het ontvangen en het direct lezen door onze vele leden.

Door de Corona maatregelen zijn er in de vorige maanden enkele activiteiten niet kunnen doorgaan.
We hebben als compensatie 8 pagina's extra in dit nummer gestoken.

Op de eerste bladzijde kondigen we onze eerste uitgestelde activiteit 'Van Amandus via Platteau en Steurbaut tot Academy One Studio's' aan, die in september zal plaats vinden. De toen ingeschreven deelnemers mogen zeker deelnemen, wie nu intekent staat op een reservelijst en kan pas de groep vervoegen als er iemand wegvalt.

Het volgende artikel is een afscheid van onze vriend en medewerker Jean-Marie Heyerick en wordt gevolgd door het afscheid van ons oudste bestuurslid Hubert De Vos.

Er zijn de laatste maanden heel wat grote schenkingen binnengekomen voor de afdeling Sint-Amandsberg, Frederik geeft een verslag.

Zijn populaire reeks 'En route in de Heilig Hartwijk' is aan zijn zesde deel toe en Frederik vervolgt met een artikel over 'De O'Gusten' want verrassend veel info is er binnengekomen dank zij ons lid Maurice Vollaert.

Maria De Groote schreef een artikel over Jeanne Schepens (1741-1816), 'schoolmeesteresse' te Heusden. Op de plaats van haar schooltje in de Krekelstraat kwam later een kleuterafdeling van de Vrije Basisschool De Parel. De auteur vond het eigenaardig dat in de notariële akten geen handtekening van haar terug te vinden is en dat ze verklaarde niet te kunnen schrijven. Pas deze week vernamen we dat er één jaar na haar dood, in 1817, een wet aangenomen werd die eiste dat de leerkrachten kunnen lezen én schrijven.

In het volgende artikel zoeken we uit wie die Chevalier de Schoutheete de Tervarent is waarvan er een grafplaat aan de gevel van de parochiekerk van Oostakker hangt.

Vervolgens berichten we van de grote gift van Arthur De Decker, een groot deel van zijn bibliotheek en documentatie kwam begin dit jaar toe in het DSMG.
Helaas overleed Arthur De Decker, vroeger dan verwacht, woensdag 10 juni 2020 op 68-jarige leeftijd. Zijn engagement in de samenleving van Gent en Zwijnaarde zal nog lang in ons geheugen aanwezig zijn. 

In het volgende artikeltje wijzen we onze lezers op de nieuwe website.

Frederik vervolgt met het bekend maken van een vondst door enkele kinderen in het gebied Rozebroeken, een grafsteen van 'mejuffer' Marie Francet. De vader van de kinderen vroeg zich af: Wie is Marie Francet? En contacteerde het DSMG langs Frederik om en samen zoeken we naar meer gegevens. Ondertussen kwamen er vandaag reeds verschillende mails bij Frederik toe, in het volgende nummer komt er zeker meer nieuws daarover. Weet je ook iets, contacteer Frederik.

Als laatste komt André Maes aan de beurt, hij was verheugd met wat er binnenkwam na zijn oproep naar meer gegevens over de vijf heren op de foto's die hij in  nummer 2 aan bod liet komen. Het was de eerste maal in de vijf jaar dat de artikelreeks 'De vijf W-en' bestaat, dat alle foto's werden geïdentificeerd.

Op blz. 41 kan je zien wie er nog in het bestuur van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is, maar ook dat we nog op zoek zijn naar enkele nieuwe medewerkers.
Iets voor jou? Kom kennis maken, mail jou interesse naar een van de bestuurders, zij kunnen u een uitnodiging sturen.