Kapellen

Verlaten kapelletje

In de zijgevel van een huis in de Bonsgrachtstraat ontdekten we een verlaten kapelletje.

Beeld Sint-Jan de Doper

In de gevel van de doopkapel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk is de beeltenis van Sint-Jan de Doper toepasselijk ingewerkt. Het opschrift luidt Ego te Baptizo in nomine patris et filii spiritus sancti of Ik doop je in de naam van de Vader en de Heilige Geest.

Maagd Maria met Kind

Aan de noordzijde van de Onze-Lieve-Vrouw kerk aan de Oude Bareelboven de secundaire toegangsdeur bevind zich het beeld van de Maagd Maria met Kind met het opschrift 'Ave Maria gratia plene dominus tecum ora pro nobis semper' of 'Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met ons, bid altijd voor'

MariaKapel

Achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan Oude Bareel te Sint-Amandsberg is sedert 1911 een basisschool, eerst meisjesschool, waar ook de zusters van de congregatie van O.-L.-Vrouwvisitatie hun ervaring ten dienste stelden. Hun klooster, eveneens achter die kerk, kwam er pas in 1929.

Op de gevel staat een beeld van Onze-Lieve Vrouw met wereldbol.

Mariakapel

in het begin van de Verkortingsstraat tegen de Campo Santo begraafplaats is er in een nieuwe apartementsgebouw en links naast de deur een nis voorbehouden aan enkele beelden, waarvan de grootste een Maria met Kind beeld is, links van het beeld is er nog een beeld van Sint-Jozef met Kind en aan de rechterkant de beeldenis van Rochus die zijn genezen pestverwondingen van zijn been toont.

Maria en Kind kapelletje

Aan het huis nr. 58 in de Hyftestraat hangt er aan de linkerkant van de voordeur een gevelkapelletje van Maria en Kind.

Mariakapelletje

Aan de rechterkant van het poortgebouw van het Wispelaere Goed was er een Mariakapelletje, zeker tot in de jaren 1970, toen die foto gemaakt werd voor een artikel in het Jaarboek 8 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Het poortgebouw is nog steeds voor de boerderij van Pynaert met adres Rostijnenstraat nr. 61 te Lochristi, doch het Mariakapelletje is ondertussen verdwenen.

Onze-Lieve-Vrouw kapel

Op de hoek van de Bouwmeesterstraat en de Scheldestraat hangt wat hoog een Onze-Lieve-Vrouwkapel aan de gevel.

Maria en Kind

Aan de gevel van de pastorie, in gebruik sedert 1872, hangt links van de voordeur een beschadigd kapelletje met een beeltenis van Maria en Kind. Aan de rechterkant hangt een gedenkplaat voor Z.E.H. Victor Vanderscheuren, aangebracht 50 jaar na zijn overlijden.