De Stenen molen De tremmerie

Ligging: Schoolstraat 85, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
westzijde Sint-Baafskouter kadasterperceel C904

(tot 1872: Oostakker, C1206bis)

Type: stenen molen
Functie: Korenmolen

Gebouwd: 1849
Verdwenen: 1877, sloop

Beschrijving/ geschiedenis

De stenen molen De Tremerie was een stenen korenwindmolen aan de westzijde van de Schoolstraat (nr. 85), op de Sint-Baafskouter. Hij werd opgericht in 1849 door François De Tremerie op grond die eigendom was van De Armenzorg van Oostakker.

We zien de molen aangeduid op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850)

Na zijn overlijden kwamen die stenen molen (C 1163a b) en de houten molen (C 1206c) op 17 september 1863 toe aan zijn weduwe Thérèse Victoire Goemans of Goemaes (notaris Eggermont).
De uitbating wordt dan omschreven als rijstpelderij.

Beide molenpercelen werden in 1872 overgeheveld naar de nieuw gevormde gemeente Sint-Amandsberg.

Vijf jaar later werd de stenen molen definitief gesloopt.

Geolocatie
51.058183008374, 3.7502059894365
Locatie
Schoolstraat 85 Sint-Amandsberg
Status
historisch