De tuinkapel van de zusters

De tuinkapel van de gemeenschap van de Zusters van Liefde in de Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan nr. 4 werd volgens de herinneringssteen op de achtergevel gebouwd in 1850. Op het altaar stond eertijds een Piëta-beeld, wat toen aanleiding gaf tot de benaming: 'Kapel van O.L. Vrouw van Smarten'. Rond de jaren 1980 werd de tuinkapel gerestaureerd. Het Mariabeeld doorstoken met zeven zwaarden en de dode Jezus op haar schoot, werd - door financiële steun van de familie van de bewoners - vervangen door een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, dat nu op het altaar staat en waarnaar de tuinkapel tegenwoordig genoemd wordt. 

Tijdens diezelfde restauratie werd ook het gebeeldhouwd tafereel van het 'Laatste Avondmaal' uit de grote kloosterkapel ingebouwd in de binnenzijmuur van de tuinkapel. 

De tuinkapel is een oase van stilte en rust. Ze staat dagelijks uitnodigend open en krijgt regelmatig mensen over de vloer, die er een kaarsje branden op het houten Maria altaar, beveiligd door een metalen brandvrije plaat, of kaarsen neerleggen welke dan aangestoken worden door de zuster die de kapel onderhoudt.

De zusters van het klooster en hun familie, de bewoners van het WZC en hun familie, het personeel, en de andere voorbij wandelende parochianen, vinden hun weg naar de tuinkapel van het klooster en komen er elk op hun eigen manier tot bezinning en gebed. 
 

Geolocatie
51.135075, 3.862785
Locatie
De tuin van Jozef Triestlaan 4, Zaffelare
Status
actueel
Toegankelijkheid

Je kan de kapel bezoeken.