Kapel Moleneinde

De kapel op het Moleneinde te Desteldonk is er gekomen in in de plaats van een oudere verdwenen kapel. Ze werd in mei 1906 opgericht in een rechthoekige neogotische baksteenbouw op omlopende natuurstenen plint, onder een steil leien zadeldak. In de kapel staat een plaasteren beeld van O.-L.-Vrouw van Lourdes.
Het oorspronkelijke houten beeld wordt in Desteldonk bewaard.
Zowel de bouw als de verwerving van 50 m² staatsgrond werden bekostigd door juffrouwen Elisa en Ida Delebecque. Een granietsteen op de buitenmuur van de achtergevel vermeldt: ‘Eigendom der Familie Delebecque – Van Goethem 1906’.

De kapel werd gebouwd in de schaduw van de grote windmolen die de naam gaf aan het Moleneinde. 

Daardoor komt de kapel voor op talrijke prentbriefkaarten met een zicht op de molen.
Oorspronkelijk bevond zich tussen het molenhof en de kapel de groentetuin van het hof.

Nadat de molen in 1928 was uitgebrand, werd op de grond van die groententuin, de woning van Theodoor Marius gebouwd.

Tot het midden van de jaren ’70 gingen jaarlijks twee processies van de kerk naar de kapel op het Moleneinde. Van in de deuropening van de kapel gaf de pastoor de talrijk aanwezige gelovigen de eucharistische zegen met de monstrans.

Leon M. J. H. Ph. Ch. Delebecque, erfgenaam van juffrouw Ida Delebecque, gaf als nieuwe eigenaar op 8 oktober 1947 het kapelletje met omgevende grond en beplantingen door aan de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte. De schenking werd door de kerkraad aanvaard op 4 januari 1948.

In 1988 werd de vorige opknapbeurt in eigen beheer uitgevoerd door de Stad Gent.

De kapel op Moleneinde werd tussen november 2018 en het voorjaar 2019 gerestaureerd door de firma De Weerdt Renovatiebedrijf. Tijdens die restauratie bleek de toestand van de kapel veel slechter dan voorzien. Daardoor liepen de kosten op tot boven de € 20.000, die door de Stad Gent werden betaald.

Het dagelijkse onderhoud van de kapel gebeurt sinds jaren door de familie Sneyders. Tot op vandaag draagt mevr. Margriet Sneyders-Temmerman zorg voor onze kapel.

Geolocatie
51.122206, 3.799474
Locatie
Moleneinde Desteldonk
Status
actueel