Witte Molen

In 1832 kreeg Joannes Van De Cotte, olieslager, Oostakker van de Gedeputeerde Staten van de provincie Oost-Vlaanderen de toelating om de oliewindmolen op te richten. Na enkele jaren werd er dan ook graan gemalen in die stenen witte molen.

7 december 1840 – verkoop aan Lievin Vossaert, molenaar te Oostakker (notaris Raman: art. 738/9: moulin nouvellement construit).

1864 - bij de fusie overgebracht naar de gemeente Sint-Amandsberg, op perceel 975 sectie C. De molen werd ook in 1864 verkocht aan Placidius De Guchteneere, molenaar, Sint-Amandsberg.

26 januari 1897 overlijden van Placidius De Guchteneere, erfenis de weduwe en de kinderen.

10 juni 1897 - verkoop aan Jan Roelant-De Guchteneere, onderwijzer te Gent; wed. Jules Van De Capelle-De Guchteneere, bijzondere te Gent; Elodin De Guchteneere, zonder beroep, Gent (notaris Libbrecht)

1899 – de molen is in puin

1902 - volledige afbraak : bouwgrond.

De Wittemolenstraat is genoemd naar die witgekalkte stenen windmolen.

De molen staat op de atlas van de buurtwegen, op de topografische kaart van PH. Vandermaelen en op de kadastrale kaart van P.C. Popp.

Bronnen:

- www.molenechos.org (ingekeken februari 2022)
- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. 2de aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, deel 2, Gent, 1962.
-Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6, Gemeenten O-R, Opwijk, 2006.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 7, Gemeenten S-T, Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2007.
- Maurits Gysseling, Geschiedenis van Oostakker en St.-Amandsberg tot 1794, Oostakker, 1974.
- Maurits Van Poeck, Geschiedenis en beschrijving van St.-Amandsberg, Sint-Amandsberg, 1910.

Geolocatie
51.057215255179, 3.7506787960809
Locatie
Wittemolenstraat 5, Sint-amandsberg
Status
historisch