Heemkundig Nieuws

Sedert 1962 bestaat de Heemkundig Kring De Oost-Oudburg. In die titel zit 'Heem' dit woord is afkomstig van het Germaanse 'haima', in het Duits spreekt men van 'Heim(at)', hier gebruiken we tegenwoordig eerder 'thuis' voor onze omgeving. Een groep enthousiastelingen uit Sint-Amandsberg, Destelbergen en Oostakker begonnen gegevens te verzamelen in de eigen leefomgeving en wilden dit bewaren voor het nageslacht. Beschrijving van hoe men vroeger werkte, hoe men zich ontspande, welke waren de volksgebruiken, welke bedrijven er waren, wie de gemeente bestuurde, enz. Al na korte tijd waren er enkelen die daarover verslagen maakten en reeds in 1963 kwam een eerste Jaarboek uit. Men had toen al het idee om jaarlijks een publicatie uit te brengen. Men organiseerde al eens een wandeling in de buurt waar een van de leden de anderen gidste en er was al eens een spreekbeurt waarop men iedereen wilde uitnodigen. Die aankondigingen werden gebundeld, gestencild en onder de leden verspreid. Dit periodiek contact met de leden noemde men Schakel, vanaf 1978 werd dit gedrukt en heet het Heemkundig Nieuws. Vandaag is dit tijdschrift nog steeds driemaandelijks, stelt enkele activiteiten voor en brengt aanvullend enkel kleine artikels, nieuws, over verscheidene items die te maken hebben met ons werkgebied (meer over ons werkgebied onder de pagina OVER/DE OOST-OUDBURG).

Tijdschrift Heemkundig NieuwsBestel een proefnummer bij Louis Gevaert

Alle leden van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg krijgen per jaar een abonnement van vier tijdschriften 'Heemkundig Nieuws' van 36 pagina's en een Jaarboek, bovendien kan je heel goedkoop aan alle activiteiten deelnemen.

Hoe je lid wordt, vind je op de pagina OVER/LID WORDEN.

Als je wilt weten wat er zoal gepubliceerd wordt, kan je de inhoudstabel bekijken in online register

 

 

 

...