Zaffelare

Mariakapel

Die oude Mariakapel die aan het kruispunt Oosteinde-Dam-Bosdam in het midden van de weg stond, is er gekomen door de landbouwer Polfliet, die, tijdens een brand, op zijn boerderij het woonhuis gespaard zag omdat op het laatste moment de wind draaide. Uit dankbaarheid heeft hij die kapel geplaatst, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, met de titel Maria, onze hoop.

Mariakapel

Aan de oprit van het Hof van Nieuwerburch aan de Rechtstraat nr. 195 is de rechterpijler voorzien van een kapel.

Kapel Busstraat

Op de plaats waar de Gelei, de Nerenhoek, de Busstraat en Windgatstraat samenkomen, is er een parkje aangelegd.In het parkje is een monumentje van een rat te zien. Deze wijk heet dan ook ‘De Ratte’. 
30 jaar na de afbraak van de vorige kapel, werd dit kapelletje in 1994, tot grote vreugde van de buurt, heropgebouwd naar een ontwerp van architect De Creene Wim. De kapel staat nu aan de Busstraat tussen nr. 1 en 3.

Onze-Lieve-Vrouw kapel

Het kapelletje in de Molenstraat, rechtover de Kapelstraat, is in de buurt een zeer druk bezocht bidplekje. In 1978, het jaar van het Dorp, is die kapel herbouwd, door en met materiaal van de buurtbewoners,  200 jaar geleden was dit al eens gebeurd, maar de tand des tijds zorgt ervoor dat restauratie en onderhoud nodig blijft.Ook het olmen Onze-Lieve-Vrouwbeeldje, dat zeer oud is en bedekt was met negen verflagen, kreeg een opknapbeurt. 

De tuinkapel van de zusters

De tuinkapel van de gemeenschap van de Zusters van Liefde in de Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan nr. 4 werd volgens de herinneringssteen op de achtergevel gebouwd in 1850. Op het altaar stond eertijds een Piëta-beeld, wat toen aanleiding gaf tot de benaming: 'Kapel van O.L. Vrouw van Smarten'. Rond de jaren 1980 werd de tuinkapel gerestaureerd.

Kapel van O.-L.-Vr. van vrede

Op initiatief van het plaatselijk feestcomité werd op de wijk Persijzer in het Jaar van het Dorp, door vrijwilligers-vaklui van ter plaatse een stijlvolle nieuwe kapel gebouwd tegen de gevel van het schuurtje van Clothilde en Edmond Van Acker, op grond van de Parochiale Werken, naar een ontwerp van architect Jean-Pierre Ryssen. Deze kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Vrede en ingewijd op zaterdag 10 juni 1978 door pastoor De Kinder. Uiteraard was ook onderpastoor Herman Schrijvers, die het eiken Onze-Lieve-Vrouwbeeld beitelde en schonk, aanwezig.

Onze-Lieve-Vrouw van Rustkapel

Na die belofte van wijlen mevrouw Maria Tollenaere-De Vuyst, werd in 1968 een gedeelte van haar woning omgevormd tot een kapel met hierin een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust van Heppeneert bij Maaseik. Op 19 mei 1968 werd die kapel dan ingewijd door wijlen E.H. Kanunnik André Van Hove, geboren op de wijk.
Die kapel is nu privaat eigendom van Dhr. en Mevr. Willy De Vos-Rodrigues, de vroegere uitbaters van Restaurant ‘De Beurs’.