Mendonk

Westmeersch Molen

De stenen molenromp had een diameter van 7 meter en was 10 meter hoog, de muur was aan de grond één meter dik, de stenen waren gemetseld met roggemeel en kalk. Het was gebouwd in de sectie B, op het perceel nr. 126, vermeld in artikel 111 in de legger van de Poppkaart en de kaart van Vandermaelen als Westmeersch Molen.
Die windmolen opgericht in 1830 diende tot de regeling van het waterpeil in de weiden. De vier wieken dreven een vijzel aan, waardoor het water werd opgeschroept naar een waterreservoir, die hoger gelegen was dan de te bevloeien meersen.

Mariakapelletje

In Mendonk staat er sedert WO II een heel klein veldkapelletje in de Oostdonkstraat, aanleunend aan de Zuidlede. In het steeds versierde kapelletje staan een beeld van Maria met kind.

Regelmatig worden er verse bloemen gezet door een onbekende man. 

Bavokapel

Een aantal Sint-Baafskapellen hebben elkaar, maar niet steeds op dezelfde plaats, opgevolgd. Een Sint-Baafskapel wordt zeker al vermeld in de miracula sancti Bavonis omstreeks eind 10de - begin 11de eeuw.

in 1469 werd een volgende Sint-Baafs-kapel gebouwd ten noorden van de Mendonkkouter, op een scherpe knik van de huidige Spanjeveerstraat.

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Aan Mendonkdorp nr. 45 staat er in een kleine pijler een kapelletje met een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw.