Sint-Amandsberg

Molen Mertens, Van Eecke I

De Molen Mertens of Van Eecke (naar de eigenaars-uitbaters) van een houten korenwindmolen aan de zuidoostzijde van de Antwerpsesteenweg (nr. 266A).

Hij werd vóór 1775 opgericht op een molenberg (perceel C 1190) en verhuisde naar de Evarist De Buckstraat in 1848.

We zien hem aangeduid op:

Molen Van Eecken II

De Molen Van Eecke (Il) of Molen Larock was een houten korenwindmolen aan de noordwestzijde van de Evarist De Buckstraat, op de hoek met de Brunaustraat op het perceel C 1213c.

Hij werd in 1848 overgebracht uit de Antwerpsesteenweg (zie: Sint-Amandsberg, Molen Mertens, Molen Van Eecke I),

Witte Molen

In 1832 kreeg Joannes Van De Cotte, olieslager, Oostakker van de Gedeputeerde Staten van de provincie Oost-Vlaanderen de toelating om de oliewindmolen op te richten. Na enkele jaren werd er dan ook graan gemalen in die stenen witte molen.

7 december 1840 – verkoop aan Lievin Vossaert, molenaar te Oostakker (notaris Raman: art. 738/9: moulin nouvellement construit).

Molen Adam

De Molen Adam was een stenen korenwindmolen aan de noordwestzijde van de Amwerpsesteenweg (nr. 363).

Deze molen werd op het perceel  B 1865b opgericht door Angelus Adam, landbouwer te Oostakker. Hij kreeg op 27 april 1839 de toestemming van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om op grond van Jacoba Adam, landbouwster te Sint-Amandsberg, de molen op te richten.

Kapelletje H. Rozenkrans

In de voortuin van het huis Heilige Rozenkrans is in een muur een nis met een klein kapelletje.

Het is wel geen Mariabeeldje die er pronkt.

Oxfamwindmolen

In 1999 heeft Oxfam in de Ververijstraat te Sint-Amandsberg een bedrijfsgebouw opgeknapt en in gebruik genomen als kantoor en magazijn. Het was gebouwd met duurzame technieken voor een zo laag mogelijk energieverbruik. In die visie behoorde eveneens een zonneboiler en een windturbine.

In 2003 kon de windmolen, van 25 KW en een ashoogte van 30 m, slecht enkele maanden 50% van het elektriciteitsgebruik leveren, maar kampte met enkele technische problemen, het is definitief stilgelegd na klachten van de buren.

Mariakapelletje

In de gevel van het huis Heilige Clementina is er net naast de voordeur een kapelletje met een beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

Mariakapel

in het begin van de Verkortingsstraat tegen de Campo Santo begraafplaats is er in een nieuwe apartementsgebouw en links naast de deur een nis voorbehouden aan enkele beelden, waarvan de grootste een Maria met Kind beeld is, links van het beeld is er nog een beeld van Sint-Jozef met Kind en aan de rechterkant de beeldenis van Rochus die zijn genezen pestverwondingen van zijn been toont.

Onze-Lieve-Vrouw kapel

Op de hoek van de Bouwmeesterstraat en de Scheldestraat hangt wat hoog een Onze-Lieve-Vrouwkapel aan de gevel.

Mariakapel

Het beeld dat een plaats kreeg op de hoek van het huis nr. 699 langs de Antwerpsesteenweg is wat verborgen door de struiken tussen de openbare weg en de plaats van het beeld. Vanaf de andere kant is het wel te bewonderen.