Molen Van Eecken II

De Molen Van Eecke (Il) of Molen Larock was een houten korenwindmolen aan de noordwestzijde van de Evarist De Buckstraat, op de hoek met de Brunaustraat op het perceel C 1213c.

Hij werd in 1848 overgebracht uit de Antwerpsesteenweg (zie: Sint-Amandsberg, Molen Mertens, Molen Van Eecke I),

We zien hem op zijn nieuwe standplaats nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1842) noch op de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850), maar wel op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850).

Opeenvolgende eigenaars:

- In 1848 opbouw: Ivo Van Eecke en echtgenote, smid te Gent
- 11 augustus 1856, verkoop aan Barbara Theresia van Eecke, weduwe Jacobs Louis Henn, eigenares te Gent (notaris Claeys).
- 27 februari 1861, verkoop aan Pieter Norbert Larock, molenaar te Boutersem (notaris Claeys)

De staakmolen werd in 1866 gesloopt.

Het perceel waarop de molen stond ging in 1872 over naar de toen gevormde gemeente Sint-Amandsberg.

Bronnen:

- lnventaris van de wind- en watermolens In de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering De arrondissementen Eeklo en Gent, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, deel 2, Gent, 1962.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6 Gemeenten O-R, Opwijk, 2006.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens Kadastergegevens 1835-1990. Deel 7 Gemeenten S-T, Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2007.
- Maurits Gysseling, Geschiedenis van Oostakker en St.-Amandsberg tot 1794, Oostakker, 1974.
- Maurits Van Poeck, Geschiedenis en beschrijving van St -Amandsberg. St.-Amandsberg. 1910.

Geolocatie
51.054450099466, 3.7464963505045
Locatie
Evarist De Buckstraat Sint-Amandsberg
Status
historisch