De Paardenkerkhofmolen

De Paardenkerkhofmolen was een houten korenwindmolen die op de Meulestedekouter te Oostakker, op de hoek van de huidige Meeuwstraat (noordzijde) en Windmolenstraat (westzijde) op een molenberg op het perceel D 421.
In 1900 werd het perceel, waarop de toen al verdwenen molen stond, overgeheveld van Oostakker naar Gent.
Het toponiem Paardenkerkhof heeft 2 betekenissen, effectief een paardenkerkhof, vroeger werd geen paardevlees op tafel gezet en werden de paarden op een terrein met de armste grond uit de omgeving begraven, maar net door die keuze voor de arme grond werd op de duur waardeloze gronden Paardenkerhof genoemd, gronden die enkel kunnen dienen als paardenkerkhof.

Op zijn latere standplaats in Terhofstede (Sluis) stond het jaartal 1706 ingesneden op de kroonlijst.
Dat is een indicatie dat de molen dan al bestond, maar het is geen bewijs dat hij dan gebouwd werd. Het kon immers gaan om een vervangbalk.

Eigenaars na 1830:

- Vóór 1834, eigenaar: André Verbrugge, landbouwer te Oostakker
- later, erfenis: de erfgenamen (
Oostakker, 21 augustus 1848 van André Verbrugge)
- 30 april 1848, verkoop: Angelus Verbrugge en 12 anderen, landbouwer te Landegem (notaris De Backere)
- later, erfenis: de erfgenamen (†  van Angelus Verbrugge)
- 31 augustus 1849, verkoop: August Verbrugge en één andere, landbouwer te Landegem (onderhandse akte)
- 7 mei 1857, verkoop: a) Jean François Verbrugge, landbouwer te Landegem en b) Coletta Verbrugge (notaris Dierick)
- Perceel 422, vereniging met aanpalende korenrosmolen
- 29 april 1872, verkoop: Emile Martens, zonder beroep te Landegem (notaris De Vliegher - graanwindmolen met ondermolen)
- 10 december 1875, verkoop: Ferdinand Verschoote, molenaar te Oostakker (notaris De Schietere)
- 13 april 1877, verkoop: Charles Derooze, wagenmaker te Oostakker (notaris Michiels)

In het Kaartenarchief van het DSMG zien we de molen aangeduid op de kaart van G. De Deken van 1755, de Ferrariskaart (ca. 1775), de Atlas der Buurtwegen van Oostakker(1842), de topografische kaart van Vandermaelen (1850) en de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860).

Ernaast stond in 1868 een rosmolen om ook in windstille periodes te kunnen malen.

Vóór 1872 werd de molen op een onderbouw (ondermolen) geplaatst.

De Oostakkerse wagenmaker Charles Derooze, die de molen in 1877 had gekocht, was kennelijk geen molenaar. Hij verkocht de molen aan J. Aalbregtse voor overbrenging naar het centrum van Terhofstede bij Retranchement (thans gemeente Sluis). Op het vrijgekomen perceel liet Charles Derooze een nieuw "wagenmakerswerkhuis" bouwen.

Bronnen:

- https://www.molenechos.org/verdwenen
F. De Potter & J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Eerste reeks. Arrondissement Gent. Achtste deel, Gent, 1864-1870. Oostakker.
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, Deel 2, Gent, 1962.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6. Gemeenten O-R, Opwijk, 2006, p. 22-23.
- D. Vanacker & M. Hendryckx, Langs het Kanaal, Gent, 1982, p. 24-25.
- Maurits Gysseling, Geschiedenis van Oostakker en St.-Amandsberg tot 1794, Oostakker, 1974.
- Roger Poelman, Oostakker in de 19de eeuw, s.l., 1976.
- Roger Poelman, Oostakker in de 20ste eeuw, s.l., 1981.
- Kaartenarchief DSMG.

Geolocatie
51.08719279131, 3.7302697822366
Locatie
Windmolenstraat 0 Gent
Status
historisch