Hazeputmolen

Naam: Hazeputmolen

Ligging: D'Haenestraat 69, 9070 Heusden (Destelbergen) hoek Haagstraat tegen de vroegere Scheldearm 2,8 km ZO van de kerk op het kadasterperceel D422

Type: Staakmolen
Functie: Korenmolen

Gebouwd vóór 1509
Verdwenen: na brand in 1890 is de molen in 1891 door sloop volledig verdwenen.

Beschrijving/ geschiedenis

De Hazeputmolen was een houten korenwindmolen op de hoek van D'Haenestraat en de Haagstraat, ten noorden van de thans afgesneden Scheldearm, in de Melhoek of Melleham, op 2,8 km ten zuidoosten van de kerk van Heusden.

De staakmolen werd vóór 1509 gebouwd.

Volgens de volkstelling van 1796 was de mulder Joannes Buyle en Albertine, Judoca en Pieternelle Buyle, mulderinnen.

Eigenaars:

- In  het penningkohier van 1571: Eigenaar Jacop Van Doorselaere, van een korenmolen en het woonhuis Ten Haesputte...
- In 1813 was Jacques francois Buijle zoon van molenaar Jean Bernard Buijle reeds molenaar.
- vóór 1834, eigenaar: a) de kinderen Jean en Bernard Buyle, molenaars te Heusden en b) Jacob Buyle, molenaar te Heusden

- 1848, verkoop aan Jacob Byle-Everaert, molenaar te Heusden (verklaring van 6 maart 1847)
- later, erfenis: de weduwe en consoorte (overlijden van Jacob Byle)
- 3 januari 1881, verkoopaan Jan Modeste Nevejans, gemeentesecretaris te Melle (notaris De Backere, houten graanwindmolen).
- 9 maart 1886, erfenis: Edouard Pulinx-Nevejans, advocaat te Heusden (overlijden van Jan Modeste Nevejans)
 - 2 juni 1886, verkoop aan Petrus Declercq, molenaar te Heusden (notaris Beyaert)
- 4 juni 1889, verkoop aan lsidoor Vandevelde-Vlaeminck, molenaar te Heusden (notaris Vanderauvermeulen - houten graanwindmolen).
- 1890 brand in de molen

- 1891: verkoop aan Leo Legrand-Lauwick, eigenaar, kasteelheer van Runenborg te Heusden

De Hazeputmolen werd in 1891 vóór 28 maart afgebroken.

Beschrijving/Geschiedenis:

De vroegere molenaarswoning, op de hoek van de D’Haenestraat en de Haagstraat, bestaat nog en was vroeger in gebruik als herberg Het Molenhuis. Het is een dorpshuis van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen , niet evenwijdig aan de straat) uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Gewitte bakstenengevels met gepikte plint en getoogde muuropeningen. Aansluitende bijgebouwen (o.m. stallen) op het achtererf. Het gebouw is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Bronnen:

- Molenecho’s van Lieven Denewet & Herman Holemans
- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen te Eeklo en Gent, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, deel 2 , Gent, 1962.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990.
Deel 3. Gemeenten G-H-I, Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.

- Michel De Baere, Heusden in woord en beeld, Heule, 1973,
- August De Baets, Ontstaan en groei van de gemeente Heusden, (De autotoerist, jg. XXXI, nr. 7, 1978, p. 372·374).
- Frans De Potter & Jan Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten in de Provincie Oost-Vlaanderen, reeks 1, deel 3, Gent, p. 864-870.
- Chris Bogaert en Mieke Verbeeck, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen; Arrondissement Gent, Kartons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, 12N2, Brussel - Turnhout, 1989.
- Louis Gevaert, Maria De Groote, Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat, 2001.
- Louis Gevaert, Maria De Groote,
De Kastelen en hun bewoner in Destelbergen en Heusden, Gent, 2018.

Geolocatie
51.005150238964, 3.8147799261874
Locatie
D'Haenestraat 69 Heusden
Status
actueel
Toegankelijkheid

Bestaat niet meer, maar er schuin over was nog lang de herberg Het Molenhuis.

Op de kaart nr. 2650 in het RAG staat Meulenweg voor de huidige Wellingstraat vanaf de Charles Lebonstraat tot aan de Dhaenestraat.