Klaverkapel

De Klaverkapel werd op kosten van jonkvrouw Félicie dHoop de Synghem in 1855 gebouwd, een jaar na het dogma van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis door paus Pius IX. De familie dHoop bleef jarenlang instaan voor het onderhoud en de nodige herstellingswerken, zo ook in 1974 met de restauratie in opdracht van Xavier d'Hoop. In de kapel staat op een houten altaar een Mariabeeld met Kind.

Die kapel werd in 1995 bij de lijst van beschermde monumenten van Destelbergen toegevoegd en wordt nu door de buurtbewoners onderhouden.

Geolocatie
51.036714, 3.800466
Locatie
Aan Hoorlingstraat 12, Heusden
Status
actueel
Toegankelijkheid

Is toegankelijk van op de openbare weg.