Oudenbosmolen

Net over de grens van Beervelde in de Nieuwe Molenstraat te Lokeren was de de houten korenwindmolen Oudenbosmolen op het perceel C 130 opgericht.

Vóór 1410 zou de molen al aan de nabije abdij van Nonnenbossche (of Oudenbossche) behoren, zie De Potter & Broeckaert.

In het artikel 3000 van de legger van de Poppkaart van Lokeren wordt August Walrave aangeduid als eigenaar.

Op de Ferrariskaart staat een bruine molen opgetekend, het symbool voor de houten windmolen. De molen staat als Oudebosch Molen aangeduid op de Poppkaart en staat met een symbool van een molen om de kaart Vandermaelen.
Als toponiem hebben we alhier Molenhoek op de  Popkaart en momentaal noemt de straat nieuwe Molenstraat.

De molen was in de eerste kwart van de 19de eeuw in eigendom van Lievin Van Dooresele van Lokeren en zijn kinderen.

Vóór 1845 was er een gift, art. 2630/9 aan Jean Van Dooresele uit Laarne en aan August Walrave die drie jaar later, in 1848, burgemeester van Laarne zou worden. August Walrave liet dan Eduard Auman, ° 12 juni 1821, zoon van Angelus Auman, mulder te Zeveneken, de‘Oudenbosmolen’, huren.
- In 1861 is er de verkoop, art. 3000/II waarbij August Walrave uit Lokeren de enige eigenaar wordt.
- In 1880 is er de verkoop, artikel 5606/I met molenaar Eduard Auman uit Lokeren als eigenaar.
- In 1881 wordt de kavel in twee gedeeld, C 130a is nu de koornwindmolen en op het perceel 130b wordt een Korenstoommolen geplaatst.
- In 1903 is er de verkoop met artikel 6204/152 en 153 met Ernest Hanus uit Gent als eigenaar.
- In 1909 worden de beide molens verenigd onder het Perceel C 130c.
- In 1928 worden de molens afgebroken, de grond wordt land en aldus wordt verkocht.

Het Toponiem

- Molenakkers is een akkercomplex in de wijk Oudenbos (gescheiden door de Molenstraat), genoemd naar de Oudenbosmolen die er stond.
Op de wijk Oudenbos bevond zich een Molenstraat, die liep vanaf de Lede zuidwaarts naar de huidige Beerveldestraat toe. De straat sneed onder meer het Molenakkercomplex op Oudenbos doormidden. Tegenwoordig staat de weg bekend onder de naam Nieuwe Molenstraat. Langs die straat was de Oudenbosmolen te vinden.

Bron:

- Legger van de Poppkaart van Lokeren.
- Inventaris van de Wind- en Watermolens in de provincie Oostvlaanderen naar de gegevens van het archief van het Kadaster
, derde aflevering Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, tweede band, 1962, p. 1332.
Elke Dullaert, Bijdrage tot de toponymie van Lokeren. Scriptie tot het behalen van het diploma van Master in de Taal- en Letterkunde: twee talen. Vakgroep Nederlandse Taalkunde. Van Elke Dullaert Master Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels met promotor prof. dr. Magda Devos, Academiejaar 2007-2008, archief Ugent.
- Antoon Afschrift, Aumanmolen. Eén van de talrijke molens bemalen door het molenaarsgeslacht Auman, uit Castellum, jg. 17, nr. 4, 2000, p. 3-16.

 

Geolocatie
51.086395531304, 3.9168798545925
Locatie
Nieuwe Molenstraat 29 Lokeren
Status
historisch