De Veldmolen

Namen: De Veldtmeulen, de Veldmolen, Molen Van Bouchaute en Molen Van der Sypt

Ligging: Geeraard Van den Daelelaan (nr. 25) Gent ten oosten van Sifferdok op de Schootkouter op het perceelnummer D 226 in Oostakker met art. 77. (na 1900 P 226 Gent)

Deze houten graanwindmolen stond aan de westzijde van de Geeraard Van den Daelelaan, aan de oostzijde van het Sifferdok, op de Schootkouter te Oostakker. Het molenperceel werd in 1900 overgeheveld van Oostakker naar de stad Gent. De omgeving is nu totaal onherkenbaar geworden sinds de aanleg van het Sifferdok en het haventerrein.

Naast de molen stond in de 19de eeuw een stenen rosmolen op perceel D 224, om ook in windstille periodes te kunnen malen.

De houten staakmolen staat reeds in 1748 getekend op een kaart van Carolus Benthuys met de vermelding De Veldtmeulen, aan de Meulestraete. (Kaart uit het archief van Hipoliet De Schryver, bewaard in het DSMG)

In de herberg De Fortune van Joannes van de Cotte op het Dorp in Oostakker wordt op de dinsdagen 14 en 28 juni en 12 juli 1791 openbaar verkocht: een schone en welbeklante korenwindmolen met de molenberg, op- en afrede, alsmede de ervoor staande rosmolen, gestaan en gelegen te Oostakker omtrent het Dorp, genaamd de Veldmolen, gebruikt door de weduwe van Jacobus Bouckhaute en haar zoon Livinus. Molenberg, op- en afrede met de uitplant der voorliggende straat, begroeid met bomen, zijn samen 20 roeden groot in erf. Vrij vanaf 1 november 1791 voor de eerste helft, vanaf 1 mei 1792 voor de tweede helft. (Gazette van Gend, 9 en 16 juni, 7 juli 1791)

De molen is aangeduid op de Ferrariskaart met het bruin symbool van een staakmolen, op de Atlas der Buurtwegen (1842), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) en op een kaart van Carolus Benthuys van 1748.

Eigenaars:

- vóór 1834, eigenaar: Van Bouchaute Joannes, de weduwe en kind Lieven, molenarin te Oostakker
- later, erfenis: de erfgenamen (overlijden ? van de weduwe)
- 12 mei 1866, verkoop: Van Bouchaute-Dhooghe Jacob, molenaar te Wachtebeke (notaris Drubbel)
- 30 augustus 1884, verkoop: Van der Sypt-Boute Eduard, molenaar te Oostakker (notaris De Rudder, houten windmolen en stenen paardenmolen)
- 1909 volledige afbraak, het perceel werd dan als tuin omschreven.

De omgeving is ondertussen volledig opgenomen in het havengebied en uiteraard niet meer herkenbaar.

Bronnen:

- Gazette van Gent: 9 en 16 juni, 7 juli 1791
- Kaart van Carolus Benthuys, 1748, Kaartenarchief in het DSMG.

 

Geolocatie
51.09747875676, 3.7520625887198
Locatie
Geeraard Van den Daelelaan 25 Gent
Status
historisch