Tabaksmolen Vermeulen

Ligging: Jean Bethunestraat 11, 9040 Sint-Amandsberg (Gent) noordoostzijde
kadasterperceel C1263bis (Oostakker) na 1872: Sint-Amandsberg

Soort: Achtkante houten bovenkruier
Functie: Snuifmolen

Gebouwd: 1832
Verdwenen: 1873, door sloop

Geschiedenis

De Tabaksmolen Vermeulen (naar de oprichter) was een achtkante houten bovenkruier, ingericht als tabaksmolen, aan de noordoostzijde van de Jean Bethunestraat nr. 11.

Hij werd opgericht in 1832. Op 20 september 1832 kreeg François Vermeulen-De Keyser de toestemming van de Gedeputeerde Staten van de provincie Oost-Vlaanderen voor de oprichting.

We zien de molen aangeduid op:

- Atlas der Buurtwegen (ca 1843) met een cirkel
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850).

Eigenaars:

- 1832, opbouw: Mane De Keyser, weduwe van Vermeulen François, molenarin te Oostakker
- 7 januari 1834, deling: (na overlijden van de weduwe) Van Hoecke Livin, handelaar te Gent (notaris Raman)
- 1839, verkoop aan Jan François Van den Bossche, tabaksfabrikant te Gent
- 12 april 1841, verkoop aan David Van de Cotte-Michiels, olieslager te Oostakker (notaris Raman)
- 10 november 1845, verkoop aan Carolina Michiels (weduwe David Van de Cotte), zonder beroep te Gent (tribunaal te Gent)
- 15 april 1854, liquidatie: Leon Michiels en zijn echtgenote, zonder beroep te Gent (notaris Roelandt)

Het molenperceel ging in 1872 over van Oostakker naar de nieuwgevormde gemeente Sint­-Amandsberg.

 In 1873 volgde de sloop.

Bronnen:

- lnventaris van de wind- en watermolens In de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering De arrondissementen Eeklo en Gent, in Kultureel Jaarboek voor de provintie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, deel 2 (Gent, 1962).
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6 Gemeenten O-R, Opwijk, 2006.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens Kadastergegevens 1835-1990. Deel 7 Gemeenten S-T, Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2007
- Maurits Gysseling, Geschiedenis van Oostakker en St.-Amandsberg tot 1794, Oostakker, 1974
- Maurits Van Poeck, Geschiedenis en beschrijving van St -Amandsberg. St.-Amandsberg. 1910.

Geolocatie
51.054465188614, 3.7469177689393
Locatie
Jean Béthunestraat 11 Sint-Amandsberg
Status
historisch