Stadsmolen

Houten windmolen van omstreeks 1650 stond op perceelnummer B 384 aan de Sint-Elooistraat te Zeveneken.

De Stadsmolen van Zeveneken was een houten Korenwindmolen aan de westzijde van de Sint-Elooistraat  op 500 meter ten zuiden van de kerk. Hij wordt vermeld op de Poppkaart als Stad Molen.

Die naam kreeg hij omdat hij gebouwd werd in de wijk stadt.

- Vóór 1668: Joos Paelinck (zoon van Pieter) mulder
- tot 1689 was Guilliame Paelinck zoon van Pieter, mulder samen met Matheus Raes, die gehuwd was met Amelberga Paelinck dochter van Pieter)
- 1693: Matheus Raes was alleen mulder tot zijn overlijden op 2 februari 1696
- 1696: Weduwe Raes, Amelberghe Paelinck († 11 augustus 1728, 75 j. oud) 2de huwelijk met Gasparis Luyckx († 15 mei 1717, 48 j.) de mulder
- 1 mei 1714 eigendom van Jozef Van der Swaelmen
- 1 september 1714 verkoop van de molen aan de prochie
- 1729 eigenaar Weduwe Guilliame Paelinck en Gilles Van Driessche
- 1764 Joseph Paelinck en Guilliame Cornelis
- 1767 Joseph Paelinck alleen.
- Later was de zoon Petrus Livinus Paelinck (†19 maart 1821) de molenaar die gehuwd was met Dorothée Van Driessche.
- Vanaf 1820 werd de molen verhuurd aan Angelus Auman (° Destelbergen, 12 december 1793, hij huwde Colette Elewaut op 9 augustus 1820 te Destelbergen en kregen daar 10 kinderen.

- Vanaf 19 maart 1821 was weduwe Paelinck-Van Driessche Livinus, Dorothée, de eigenares en molenarin van Zeveneken.
-Vanaf 24 augustus 1848 waren Paelinck Victor en Jacobus de molenaars van Zeveneken door de erfenis na de dood van de weduwe Paelinck-Van Driessche Livinus, Dorothée. In 1856 werd de molen verkocht aan De Geest-De Lausnay Auguste die er de molenaar werd.
- Toen de legger van het kadasterplan Popp werd samengesteld voor Zeveneken was Degeest Augustus de molenaar.
- Na de dood van Auguste De Geest (1879) was het van de weduwe De Geest-Delausnay en de kinderen.
- na het overlijden van weduwe  De Geest-Delausnay op 19 februari 1904 ging de erfenis naar Alfons Haemers-De Geest, onderwijzer, Zeveneken, vrouw Emma en aan De Lausnay-De Geest Emiel, molenaar, Zeveneken, vrouw Maria.
- 1906 - verkoop en verdeling aan Emiel De Lausnay-De Geest, molenaar, Zeveneken.
- 1911 - verkoop : art. 1139/1 an Lievinus Schnick-Meerschaut, die de laatste molenaar was. Hij liet de molen draaien tot het einde van WO II. Hij stierf op 18 oktober 1952.
- Op donderdag 5 juli 1951 werd de Stadsmolen gesloopt.
- 1953 - erfenis: de wed. en kinderen
- 1953 volgde de totale afbraak.

Bronnen:

- Jozef De Roover, De Stadsmolen te Zeveneken, Jaarboek 47, 2010, p. 249-260
- Jozef De Roover, De Stadsmolen te Zeveneken, Vlaamse Molens, jg. 6, nr. 1, 2012, p. 14-18.
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen, Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, 1961, p. 184-185.

- www. https://www.molenechos.org/

-Legger van de Poppkaart van Zeveneken.

 

Geolocatie
51.103537639671, 3.8981055960829
Locatie
Hoek Sint-Elooistraat en Stadsmolenstraat
Status
historisch