Destelbergen

Reeds in de vroege middeleeuwen behoorde Destelbergen tot het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. De drie sleutels in het lokale wapenschild zijn een duidelijke verwijzing naar deze verbondenheid.
Uit archeologische opgravingen weten we dat op de wijk Eenbeekeinde reeds in de Gallo-Romeinse periode een bewoningskern aanwezig was.
In 962 vernemen we dat hier ook een bidplaats bestond die hoorde bij de toenmalige nederzetting (waarschijnlijk het Sint-Pietershof) en die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Sint-Pietersabdij. Een belangrijke figuur in de lokale geschiedenis was de feodale heer Diederik Notac die reeds in 1313 een eigen kapel in de kerk van Destelbergen had. In een renteboek van Sint-Pieters worden 36 lokale hofsteden vermeld die toen afhingen van de abdij. Na jarenlange twisten werd in 1463 overeengekomen dat de Ledebeek voortaan de natuurlijke grens zou worden tussen de territoria van Sint-Pieters en Sint-Baafs.
Pastoor T' Servranckx, een religieus van de Sint-Pietersabdij en pastoor van Destelbergen sedert 1743, zorgde in 1744 voor een nieuwe pastorie en in 1784 voor een nieuwe parochiekerk.
In de 19de en 20ste eeuw evolueerde Destelbergen naar een kastelengemeente waar heel wat prestigieuze domeinen tot op vandaag een eigen karakter geven aan de vroegere landelijke omgeving die nog op veel plaatsen herkenbaar is. In het fusiejaar 1976 werd de gemeente Destelbergen samen met de gemeente Heusden één gemeente, die Destelbergen werd genoemd. Ook het natuurgebied de Damvallei is een uniek biotoop in de wereld van dieren, planten en… natuurliefhebbers. Sedert 25 jaren wordt er door Natuurpunt Gent, Kern Damvallei geijverd om deze gebieden te herstellen en waar kan open te stellen voor het publiek. Er zijn daarom reeds verschillende wandelpaden uitgestippeld.

Toeristisch

  • Kerk: Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw (Centrum)
  • Kerk: Pius X (Eenbeekeinde, gesloten)
  • Bedevaartplaats Bergenkruis
  • Gemeentehuis 
  • Kastelenroute
  • Natuurgebied Damvallei