Meulestede

Meulestede is vandaag een eerder onopvallende wijk van de stad Gent, gelegen in het havengebied. Behalve aan de (nog steeds rammelende) brug over het kanaal Gent-Terneuzen zullen weinig Gentenaars herinneringen hebben aan de geschiedenis van deze buitenwijk.
En toch heeft Meulestede een eigen geschiedenis. De naam 'Molenstede' treffen we voor het eerst aan in het begin van de 13de eeuw (rond 1212) en verwijst duidelijk naar een windmolen in die buurt. Meulestede was toen een gehucht dat afhing van de Sint-Baafsheerlijkheid. Een akte van 1278 vermeldt de verkoop van '800 roeden land op Meulestede'.
Toen Oostakker in 1571 een onafhankelijke parochie werd, bleef Meulestede bij de moederparochie Heilig-Kerst (niet te verwarren met de huidige). Een smalle strook tussen de steenweg en de Sassevaart (nauwelijks 50 m breed en 250 m lang) behoorde rechtstreeks tot de Oudburg. De overkant, tussen de weg en de meersen van Oostakker, was een enclave van de Burggravij van Gent. De straat zelf bleef eeuwenlang een twistpunt.
Voor de Meulestedenaars zelf was dit niet de eerste zorg. Ze verenigden zich in een gebuurtedekenij die haar statuten kreeg in 1673. Om zich in Meulestede te mogen vestigen, moest men voortaan een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Tijdens de Franse bezetting werden de twee delen van Meulestede bij Gent gevoegd. In 1900 werd ook het Oostakkerse deel van Meulestede geannexeerd bij Gent. Naast een dicht bevolkte woonwijk werd Meulestede hoe langer hoe meer een industriegebied.
In 1649 kreeg Meulestede een eerste bidplaats in een oude barak van het Spaanse leger omdat de kerken van Oostakker en Wondelgem te ver lagen. Meulestede werd een zelfstandige parochie in 1853. Het schip van de kerk dateert van 1731; de toren kwam er bij in 1867. 
Op 20 november 1996 kreeg onder andere het ondertussen gesloten brandweerkazerne in Meulestede het statuut van beschermd monument. In 2018 werd de Sint-Antonius-Abt kerk ontwijd en is voorbestemd om in de volgende jaren een 'multifuctionele ruimte te worden,een plek voor de bewoners van de wijk. De Stad Gent maakt in samenwerking met het architectenbureau OFFICEU - Atelier Arne Deruyter de plannen daarvoor op.

Toeristisch:

  • Kerk: Sint-Antonius-Abt
  • Kerk: Sint-Theresia van Avilla
  • Brandweerkazerne
  • Huisjes 1908