Houten windmolen

Molen Jan Stock

We hebben nog niet veel gegevens over de molen van Jan Stock. De molen staat getekend op een kaart in het Jaarboek III-1966 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg en is getekend door Hypoliet De Schrijver. Op die kaart, een simulatie van de toestand in 1540, situeert hij de molen (nr. 27) in het verlengde van de verkortingsstraat op het huidige kerkhof en het molenhuisje (nr. 26) op dezelfde lijn maar aan de huidige Visitatiestraat.

In de legende van de kaart staat bij 26-27 Het Oliehuisje en molen van Jan Stock, thans het kerkhof.

Krijtemolen

Naam: Krijtemolen, Kreitemolen, Kreytemolen

Hollenaarstraat 50, 9041 Oostakker (Gent) zuidzijde Meerakker

2,4 km Z O van de kerk
kadaster: Sectie B perceel 1380, art. 89 (Art. 1448 in Oostakker legger Poppkaart)

Type: Staakmolen met open voet
Functie: Korenmolen

Gebouwd: vóór 1775
Verdwenen: 1929, sloop

Molen Mertens, Van Eecke I

De Molen Mertens of Van Eecke (naar de eigenaars-uitbaters) van een houten korenwindmolen aan de zuidoostzijde van de Antwerpsesteenweg (nr. 266A).

Hij werd vóór 1775 opgericht op een molenberg (perceel C 1190) en verhuisde naar de Evarist De Buckstraat in 1848.

We zien hem aangeduid op:

Molen Van Eecken II

De Molen Van Eecke (Il) of Molen Larock was een houten korenwindmolen aan de noordwestzijde van de Evarist De Buckstraat, op de hoek met de Brunaustraat op het perceel C 1213c.

Hij werd in 1848 overgebracht uit de Antwerpsesteenweg (zie: Sint-Amandsberg, Molen Mertens, Molen Van Eecke I),

Molen Deryck-Walraeve

De Oude Molen of Molen De Rijcke was een houten koren- en oliewindmolen, type driezolder­staakmolen, aan de zuidzijde van de Oudemolenstraat (nr. 14), aan de oostzijde van de Nokerstraat.

De molen werd werd tussen 1775 en 1834 opgericht.

We zien hem nog niet op de Ferrariskaart (ca. 1775), maar wel de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860), met het symbool van een staakmolen op teerlingen.

Eigenaars

Abdijmolen

Naam: Abdij molen, Molen Verschaffel, Molen De Craene

Ligging: Moleneinde 35, 9042 Desteldonk (Gent)
hoek met Nokerstraat, 1,4 km Oost van de kerk, kadasterperceel B 563

Gebouwd: 1448 (hout)

Type: Staakmolen,
Functie: Korenmolen

Beschrijving/geschiedenis:

De Veldmolen

Namen: De Veldtmeulen, de Veldmolen, Molen Van Bouchaute en Molen Van der Sypt

Ligging: Geeraard Van den Daelelaan (nr. 25) Gent ten oosten van Sifferdok op de Schootkouter op het perceelnummer D 226 in Oostakker met art. 77. (na 1900 P 226 Gent)

Molen Steens

De Lindemolen staat op het perceel B154 op Lochristi, ten zuiden van de Oude Veldstraat en ten westen van de Slagmanstraat.

De staakmolen werd in 1643, met toestemming van de bisschop van Gent opgericht.
Naast de windmolen (op perceel B154) stond een rosmolen (op perceel B155) om ook in windstille periodes te kunnen malen.

Eigenaars:

Dorpsmolen

Houten Korenwindmolen in de Molenstraat te Zaffelare.
Gemeente Zaffelare, Sectie F, nr. 8 - art. 107, Buylkensmolen
Vermoedelijk de oudste molen in Zaffelare.